gomba-szakellenőri vizsgálat

A frissen szedett gomba csodálatos, de csak akkor élvezhetjük felhőtlenül, csak akkor fogyaszthatjuk biztonságosan, ha 100%-ig betartjuk a szigorú biztonsági előírásokat.

  1. A gyűjtő kéri a gomba-szakellenőrt a vizsgálatra és ezzel elfogadja a szakellenőri vizsgálat eredményét.
  2. A gyűjtött gomba fajonként válogatásra kerül.
  3. A fogyasztásra alkalmatlan – mérgező, öreg, törmelékes, szennyezett – egyedeket ki kell dobni.
  4. A gyanús, nem egyértelműen azonosítható egyedeket szintén el kell választani a fajonként csoportosított, étkezési célra kiválogatott gombától.

A vizsgálatról jegyzőkönyv és fotók készülnek.

A fenti folyamat jogszabályi hátterét, fogalmak meghatározását, az eljárás leírását, adminisztratív követelményeit a

107/2011. (XI. 10.) VM rendelet
az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról

tartalmazza.

Ha gomba kereskedelmi forgalomba kerül a vállalkozó az alábbi dokumentumokat készíti el.

gyűjtési napló: az élelmiszer-vállalkozó által vezetett névre szóló papír alapú nyilvántartás, mely tartalmazza a gombát gyűjtő élelmiszer-vállalkozó nevét, születési helyét, születési idejét, személyi igazolvány számát, valamint fajonként a gomba gyűjtési helyét, idejét és mennyiségét;

termékkísérő dokumentum: számviteli bizonylat és szállítólevél.

A gomba-szakellenőr a forgalomba hozatalra szánt emberi fogyasztásra alkalmas gombáról fajonként a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal honlapján közzétett, a 3. melléklet szerinti adatokat tartalmazó nyomtatvány szerinti gombaminősítést tanúsító okiratot (a továbbiakban: gombaminősítési igazolás) állít ki.