IKOZAÉDERES HELYZETELEMZÉS

Van olyan helyzet, amikor segít térben elképzelni, leképezni, modellezni egy  helyzetet, folyamatot. Ilyenkor gondolattérképet készítünk, táblára vagy cédulákra írunk szavakat, csoportosítjuk, drámajátékban megszemélyesítjük a tényezőket… végtelen számú módszer van. Efféle helyzetelemző/modellező lehetőség az Alkotókertben álló ikozaéder használata. Sajátossága, hogy nem-virtuális, hiszen fizikailag is megragadható — fel lehet rá mászni — térbelisége által alkalmas viszonylag komplex helyzetek, folyamatok láthatóvá, megragadhatóvá, átélhetővé, kezelhetővé tételére.

A helyzetelemzésen/modellezésen 1-12 fő vesz részt a moderátor segítségével. Napi 1 vagy 2 háromórás együttlétet feltételezve a modellezés a téma kiterjedésétől, komplexitásától, a résztvevők számától, a rendelkezésre álló időtől függően 1-3 napot vesz igénybe.

– Megfogalmazzuk, megnevezzük, pontosítjuk, árnyaljuk az elemzés tárgyát.
– Hat — a tárgyra jellemző — dimenzió, ellentétpár elhelyezésére alkalmas az ikozaéder 6*2=12 csúcsa. A csúcsok közé feszített egyeneseken (vagy akár görbéken) pozícionáljuk a vizsgált jelenséget. Megkeressük, a két végpont közül melyikhez áll az közelebb illetve távolabb. Segít, hogy ami a két csúcson kívül esik, azt kizárhatjuk a vizsgálódásból. A hat dimenzió, vonal kiválasztott pontjai egy pontosabban definiált, szűkített (gondolati) teret határoznak meg, melynek vizsgálata, akár csak az idevezető út — közös gondolkodás — segít a résztvevőknek a továbblépésben.

A kérdés lehet személyes vagy univerzális, praktikus vagy filozofikus, vagy akár költői… akkor érdemes nekivágni az elemzésnek, ha nincs prekoncepciónk, ha valóban nem ismerjük a végeredményt. Tanulságos az emlékezetes példa, amikor egy középiskolás csoport — mint biztosan ismeretlen és megismerhetetlen témát— a halált jelölte ki modellezésre.

Többnapos elemzés esetén 12 fő kulturált elhelyezésére, ellátására van lehetőség az Alkotókertben. Az Alkotókertben álló ikozaédernek van azonos méretű utazó változata is, azzal a különbséggel, hogy az utazó változatra nem lehet felmászni.

A térítési díj (vagy ösztöndíj) összege egyedileg kerül kialakításra.

Jelentkezni az IKOZAÉDERES HELYZETELEMZÉS című űrlap útján lehet.


Háttér info

Lábán Rudolf — a moderntánc, ezáltal a kortárstánc kultúra egyik fontos előfutára, inspiráló személyisége — kezdeményezte az ikozaéder táncművészeti célú felhasználását. Én ennek révén ismertem meg az ikozaédert.
Ajánlom ezt a jó képekkel illusztrált spanyol nyelvű összefoglalót.

A köztéri elhelyezésre szánt, pályázati segítséggel létrehozott ikozaéder felállítását a szó szerint több tucat engedély sikeres beszerzése után “a karbantartás nem biztosított voltára” történő, hivatkozással nem engedélyezte a III. kerület aktuális önkormányzati testülete és polgármestere, így került a tárgy az Alkotókertbe, ahol lassan egy évtizede minden karbantartás nélkül tökéletesen tölti be funkcióját.