Friss Gomba Előjegyzés / Fresh Mushroom Prebooking

A frissen szedett, vadon termő gomba csodálatos de kiszámíthatlan.

  • A piacon nem biztos, hogy épp megtaláljuk, amit keresünk és a gyűjtő is hoppon marad, ha épp nem talál vevőt. Nagyon szűkös a rendelkezésre álló pár óra, ha a gyűjtő és a felhasználó nem ugyanaz.
  • Megoldás az olyan helyzetekre is, amikor valaki különlegességekre vágyik, ami a szakirodalom által is megerősítve biztonságos, igazoltan jó, ehető gomba, de nincs rajta a Magyarországon árusítható gombák listáján, mint például a közismert Májgomba (Fistulina hepatica) vagy a levesek dísze a Kocsonyás álgereben (Pseudohydnum gelatinosum), az árusítható Sárga gévagombánál nem alábbvaló Pisztricgomba (Polyporus squamosus) …
  • Megoldás, ha valaki nem étkezési, hanem kutatási célra keres gombát.

Az ilyen helyzetekre válasz a Friss Gomba Előjegyzés / Fresh Mushroom Pre-Booking rendszere, ami egy online eszközökkel segített, de személyes gombász-kör.

Ezen a kérdőíven várom az előjegyzéseket. Ha beérkezik valamilyen tétel, a beérkezés sorrendjében haladéktalanul értesítem a várakozókat.

Angelus Iván
vizsgázott gomba szakellenőr


Freshly picked, wild mushrooms are wonderful but unpredictable.

  • You may not find what you’re looking for at the market, and the collector may be left without a buyer. The few hours available are very limited if the collector and the user is not the same.
  • It is also a solution for situations where someone is looking for a speciality confirmed by the literature as a safe, good, edible mushroom, but is not on the list of mushrooms that can be sold in Hungary, such as the commonly known Liver Mushroom (Fistulina hepatica) or the great soup garnish White jelly mushroom (Pseudohydnum gelatinosum) …
  • A solution if one is looking for mushrooms for research and not for consumption.

The answer for such scenarios is the Fresh Mushroom Pre-Booking system, an online tools-assisted but person-to-person mushrooming circle.

I look forward to receiving pre-bookings via this query. If an item is received, I will notify those waiting in the order of receipt immediately.

Iván Angelus
certified mushroom inspector