BKTF »»» BCKF / BCDA »»» BCDC

Én, alulírott Angelus Iván, mint a Budapest Kortárstánc Főiskolát (BKTF) alapító és fenntartó Új Előadóművészeti Alapítvány alapítója és kuratóriumi tagja és mint a BKTF alapítója és 2023. június 14-én leköszönő rektora arra kérem a BKTF szenátusát és az iskola életében reményeim szerint a jövőben aktívan közreműködő meghívott vendégeit, erősítsék meg névváltoztatási döntésemet, miszerint a BKTF/BCDA – a szükséges több hónapos adminisztratív procedúra után hivatalosan is –

Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskola (BCKF)
Budapest Circus Art and Contemporary Dance College (BCDC)

néven folytassa működését.

Miért?

Mert miután 2018 novemberében beláttuk, hogy – itt nem részletezett belső és külső, felületi és lényegi okok miatt – a főiskola ebben a modellben nem képes továbbélni, 2019 tavaszától a cirkuszművészet jövőjén felelősen és kezdeményezően munkálkodó Fekete Péter és dr. Borsós Bea bíztatásával és támogatásával, illetve az akkor MACIVA, ma Nemzeti Cirkuszművészeti Központ néven működő szervezetekkel kialakított együttműködésnek köszönhetően új alapokra helyeztük az iskolát.

Legfontosabb a tartalmi változás: míg korábban egy előadóművészeti műfaj, a tánc és azon belül is a kortárstánc művész és pedagógusképzését végeztük, most ezt kibővítettük.

Mozgásalapú előadóművészetek gyűjtőnéven keressük a cirkuszművészet és a kortárstánc egy intézményben történő képzésének és fejlesztésének, együttműködésének hozadékait. Szerencsére nem mi találtuk ezt ki, a világ tele van ilyen útkeresésekkel, de óriási előnyünk, hogy mi a cirkusz és a tánc tradicionális értékeinek megtartásával, azokat beépítve és továbbfejlesztve, ugyanakkor az új cirkusz és tánc, az utcai művészetek, a sport, és az extrém sportok az interdiszciplináris törekvések eredményeit is beépítve haladhatunk, ráadásul egy erősen integrált felsőoktatási formában és egy hazai és nemzetközi összehasonlításban is relatíve jól támogatott nagyvállalati együttműködésben.

Előnyünk az is, hogy tanulhatunk avantgárd elődeink eredményei mellett hibáikból, korlátaikból is, továbbá hogy a művész és pedagógus képzést közvetlenül egy nagy előadóművészeti intézmény a Fővárosi Nagycirkusz közvetlen közelében végezhetjük, valamint – hogy bár első lépésben nem sikerült ennek felsőoktatási hátterét létrehoznunk, reméljük már a közeljövőben – életszerűen a mozgásalapú előadóművészetek technikai, üzleti és társadalmi integrációs feltételeinek megteremtésére, biztosítására képes felsőfokú szakemberképzéssel együtt folytathatjuk a munkát.

A fejlődés egyenetlen: hol a valóság marad le álmainktól, hol mi maradunk el a valóságtól. Néha előrerohanunk, néha lemaradunk. Esetünkben egyszerre igaz mindkettő. Én úgy képzeltem, hogy ez a váltás szisztematikusan történik, de nem. Hol az egyik, hol egy másik területen sikerül előrelépni és az előrelépés feltételeit utólag megteremteni. Ehhez bátorság, kockázatvállalás és bizalom kell. Lám a cirkusz világának,  értékrendjének három központi fogalma máris beszivárgott életünkbe.

Belátva, hogy a névváltás feltételének gondolt fenntartóváltás és rektorváltás is hosszabb folyamat, megtiszteltetés, hogy magam kezdeményezzem az iskola új korszakának új nevét. Én nem tudok felelősséget vállalni, azért hogy vezetésemmel fél év alatt tartalommal telítjük az új nevet. De bátran, bizalommal és némi kockázatvállalással kezdeményezem azt, bízva abban, hogy fent említett partnereink időben, szervezetten, transzparensen és minőségi módon ismerik fel és teszik majd meg, szükség esetén a magam, – és ezúton kérem – a szenátus és meghívottainak felelős munkájával a mindenkori soron következő lépéseket.

Kérem a szenátust határozatban támogassa fenti – korábban a megfelelő körben egyeztetett – javaslatomat és bízza meg Reidl Kamilla rektorhelyettest a szükséges adminisztratív lépések haladéktalan megtételével.

A szenátus tagjai:
– Angelus Iván – mint leköszönő rektor hivatalból és mint a 2024 februári, keresztféléves kezdéssel meghirdetendő Kortárstánc tanár MA képzés felkérendő szakfelelőse és az ugyanekkor indítani tervezett Cirkuszművészet tanár MA képzést is kiszolgáló tanárképzési tanszék felkérendő vezetője
– Bakó Tamás – mint az első két kortárstánc BA évfolyam felelőse, a kortárstánc tanszék felkérendő vezetője
Furulyás Dóra – a szenátusi MA hallgató tagja és mint az első két kortárstánc BA évfolyam társfelelőse
– Péter Petra – szenátusi tag
– Reidl Kamilla – szenátusi tag, rektorhelyettes, felkérendő megbízott intézmény főigazgató

Meghívottak:
– dr. Borsós Beáta  – mint a tervezett új fenntartó alapítvány kuratóriumának tervezett elnöke
– Fejes Kitty – mint a meghirdetett Táncos és próbavezető BA szak első évfolyamának tervezett felelőse
– Fekete Péter – mint a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ és a Fővárosi Nagycirkusz igazgatója, mint a 2023 szeptemberi kezdéssel meghirdetett Cirkuszművészet BA tervezett szakfelelőse és a 2024 februári kezdéssel meghirdetni tervezett Cirkuszművészet tanár MA tervezett szakfelelőse
– Greifenstein János – mint a meghirdetett Cirkuszművészet BA szak első évfolyam és azon belül a bohóc képzés felelőse
– Kováts Tibor – mint a Kortárstánc tanszak szakfelelőse

A több hónaposnak ígérkező adminisztratív névváltoztatási eljárás sürgősségére tekintettel javaslom – a sajnos sok nyitott kérdést megválaszolatlanul hagyó és sürgősen és nem általam, hanem az érintettek párbeszédében tisztázandó kérdést felvető, de egyelőre – kizárólag a névváltozásra koncentráló kezdeményezésemet e-mail szavazással megtartani a meghívottakat másolatban értesítve a kezdeményezésről majd az eredményről. Talán így sikerül hozzájárulni a konstruktív párbeszédhez és az iskola hiteles pozícionálásához nélkülözhetetlen adminisztratív lépések gyorsításához.

Angelus Iván sk.

Ui.
Az egyenlőtlen fejlődés gondolatának jegyében a névváltoztatást még a fent leírt módon “hivatalosan”, de félig-meddig már mint magánszemély az “egy magánszemély közügyei” mottó alatt működő saját honlapomon készült, – de még csak zárt körben publikus bejegyzés útján – kezdeményezem.

ai.