köz / élet

Rövid Nyílt Levél a FIDESZ/KDNP-Miniszterelnök kormányzásának 2010-2024 közötti gazdasági teljesítményéről

Ebben az időszakban ennyivel csökkent magyar forint értéke
az €-hoz képest 43,82 %
a £-hoz képest 54,31 %
a $-hoz képest 94,9 %

1 Állampolgár


Nyílt levél a Független Előadóművészek Szövetségének “Csák János minisztériuma” elé szervezett közgyűlése apropóján

Nyílt levél a Független Előadóművészek Szövetségének “Csák János minisztériuma” elé szervezett közgyűlése apropóján


 

aranykor vagy kivéreztetés?


a diktátor

A diktátor fél,
mindenkitől fél.
(okkal-joggal)
Ezért azt akarja, hogy
mindenki féljen tőle.

A diktátor fél, hogy
mindenki csak tőle fél.
(jól teszi)
Ezért viszályokat kelt, hogy
mindenki féljen mindenkitől.

A diktátortól nagyon félnek
ellenségei.
(is)
Annál jobban már csak barátai
félnek tőle.

A diktátor folyamatosan
fenyegetve érzi magát.
(nem eléggé)
Ezért folyamatosan
fenyegetőzik.

A diktátor csak
saját zsebre dolgozik.
(hogy ezt meg lehet csinálni…)
Ezért folyton hangoztatja, hogy
mindent azok védelmében tesz, akiktől éppen lop.

A diktátor legfeljebb annyit
ad másoknak, hogy
(ehhez ért)
ezáltal több jusson
neki.

A diktátor kevesebb nyugdíjat ad,
inflálja a nyugdíj reálértékét.
(kiszámolják neki)
Ezért milliárdokért hangsúlyozza (még mindig megéri), hogy
– (nominálisan – ezt nem hangsúlyozza) – több nyugdíjat adott.

A diktátor beteg,
ezért azt akarja,
(sikerült 10+ év rombolás, 20+ év regeneráció, ha…)
hogy más is beteg legyen.
elszegényíti az állami és szétzilálja a fizetős egészségügyet is.

A diktátor buta,
ezért azt akarja, hogy
(ez nem megy, akárhogy erőlködik)
más is buta legyen, még úgy sem,
hogy elszegényíti, szétzilálja és megfélemlíti az iskolarendszert.

A diktátor ravasz,
tudja, hogy csak az tudja legyőzni, aki nála is aljasabb,
(ebben bízik, s lássuk be joggal)
de aki le akarja győzni,
az nem annyira aljas, mint ő, mert egyszerűen nincs nála aljasabb.

S mivel elmondták ezt nálam jobban
ideidézem,
(rezignációval teszem, de legalább nem friss a seb)
ezt a hosszú mondatot*
mert megtehetem:

Hol a zsarnokság van,
ott zsarnokság van,
nemcsak a puskacsőben,
nemcsak a börtönökben,

nemcsak a vallató szobákban,
nemcsak az éjszakában
kiáltó őr szavában,
ott zsarnokság van

nemcsak a füst-sötéten
lobogó vádbeszédben,
beismerésben,
rabok fal-morse-jében,

nemcsak a bíró hűvös
ítéletében: bűnös!
ott zsarnokság van,
nemcsak a katonásan

pattogtatott – “vigyázz!”-ban,
“tűz!”-ben, a dobolásban,
s abban, ahogy a hullát
gödörbe húzzák,

nemcsak a titkon
félignyílt ajtón
ijedten
besuttogott hírekben,

a száj elé hulltan
pisszt jelző ujjban,
ott zsarnokság van
nemcsak a rács-szilárdan

fölrakott arcvonásban
s e rácsban már szótlan
vergődő jajsikolyban,
a csöndet

növelő néma könnyek
zuhatagában,
kimeredt szembogárban,

ott zsarnokság van
nemcsak a talpraálltan
harsogott éljenekben,
hurrákban, énekekben,

hol zsarnokság van,
ott zsarnokság van
nemcsak az ernyedetlen
tapsoló tenyerekben,

kürtben, az operában,
épp oly hazug-harsányan
zengő szoborkövekben
színekben, képteremben,

külön minden keretben,
már az ecsetben;
nemcsak az éjben halkan
sikló gépkocsizajban

s abban,
megállt a kapualjban:

hol zsarnokság van, ott van
jelenvalóan
mindenekben,
ahogy rég istened sem;

ott zsarnokság van
az óvodákban,
az apai tanácsban,
az anya mosolyában,

abban, ahogy a gyermek
idegennek felelget:

nemcsak a szögesdrótban,
nemcsak a könyvsorokban
szögesdrótnál jobban
butító szólamokban;

az ott van
a búcsúcsókban,
ahogy így szól a hitves,
mikor jössz haza, kedves;

az utcán oly szokottan
ismételt hogy-vagy-okban
a hirtelen puhábban
szorított kézfogásban,

ahogy egyszercsak
szerelmed arca megfagy,
mert ott van
a légyottban,

nemcsak a vallatásban,
ott van a vallomásban,
az édes szó-mámorban,
mint légy a borban,

mert álmaidban
sem vagy magadban,
ott van a nászi ágyban,
előtte már a vágyban,

mert szépnek csak azt véled
mi egyszer már övé lett;
vele hevertél,
ha azt hitted, szerettél,

tányérban és pohárban,
az van az orrban, szájban,
hidegben és homályban,
szabadban és szobádban,

mintha nyitva az ablak
s bedől a dögszag,
mintha a házban
valahol gázfolyás van,

ha magadban beszélgetsz,
ő, a zsarnokság kérdez,
képzeletedben
se vagy független,

fönt a tejút is már más:
határsáv, hol fény pásztáz,
aknamező; a csillag:
kémlelő ablak,

a nyüzsgő égi sátor:
egyetlen munkatábor;
mert zsarnokság szól
lázból, harangozásból,

a papból, kinek gyónol,
a prédikációból,
templom, parlament, kínpad:
megannyi színpad;

hunyod-nyitod a pillád,
mind az tekint rád;
mint a betegség,
veled megy, mint az emlék;

vonat kereke, hallod,
rab vagy, rab, erre kattog:
hegyen és tenger mellett
be ezt lehelled;

cikáz a villám, az van
minden váratlan
zörejben, fényben,
a szív-hökkenésben;

a nyugalomban,
e bilincs-unalomban,
a zápor zuhogásban,
az égigérő rácsban,

a cellafal-fehéren
bezáró hóesésben;
az néz rád
kutyád szemén át,

s mert minden célban ott van,
ott van a holnapodban,
gondolatodban,
minden mozdulatodban;

mint víz a medret
követed és teremted;
kémlelődsz ki e körből?
ő néz rád a tükörből,

ő les, hiába futnál,
fogoly vagy s egyben foglár;
dohányod zamatába,
ruháid anyagába,

beivódik, evődik
velődig;
eszmélnél, de eszme
csak övé jut eszedbe,

néznél, de csak azt látod,
mit ő eléd varázsolt,
s már körbe lángol
erdőtűz gyufaszálból,

mert amikor ledobtad,
el nem tiportad;
s így rád is ő vigyáz már,
gyárban, mezőn, a háznál;

s nem érzed már, mi élni,
hús és kenyér mi,
mi szeretni, kívánni,
karod kitárni,

bilincseit a szolga
maga így gyártja s hordja;
ha eszel, őt növeszted,
gyermeked neki nemzed,

hol zsarnokság van,
mindenki szem a láncban;
belőled bűzlik, árad,
magad is zsarnokság vagy;

vakondként napsütésben,
így járunk vaksötétben,
s feszengünk kamarában,
akár a Szaharában;

mert ahol zsarnokság van,
minden hiában,
a dal is, az ilyen hű
akármilyen mű,

mert ott áll
eleve sírodnál,
ő mondja meg, ki voltál,
porod is neki szolgál.

*Illyés Gyula
EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL
1950
megjelent 1956. november 2.

…így volt ez erre szinte mindig:
49-től 67-ig
67-től 19-ig
19-től 39-ig
39-től 45-ig

49-től 56-ig
56-tól 68-ig
68-tól 89-ig

12-től 23 24-ig

23-tól – vajon meddig?
Mert
Így
Nem
Marad
Vagy
Jobb
Lesz
Vagy
Még

Rosszabb

the hidden world of the magic »NET« – a hálózat rejtett világa

tudjuk hogy figyelnek

tudjuk, hogy a nagy testvérek figyelnek

de hogy kik a nagy testvérek csak sejtjük

és nem is sejtjük, hogyan figyelnek

csak sejtjük, mi célból ér ennyit, hogy ennyien figyelnek ennyire

drágák vagyunk

 

Claude Lévi-Strauss-ról kerestem anyagokat

»claude levi strauss strukturalista antropológia«

írtam a keresőbe

ide jutottam:

https://hu.yestherapyhelps.com/structuralism-what-it-is-and-what-are-its-key-ideas-14656

volna hanem jött volna a szokásos (kb.)

“letolod a gatyád vagy takarodj innen” felirat

ilyenkor legtöbbször legyintünk, ha jobban kell az a nyomorult tartalom, mint amennyire erőszakosan “kínálják” ismeretlen fertőző víruskultúrájukat

itt viszont bár nem volt “az összes elutasítása” gomb tehát az sem derülhetett ki, hogy bár van ilyen opció az nem választható mint a magyar “ellenzéki” sajtóban pl. (nem az volt kötelező, hogy választható legyen, hanem hogy legyen, hát van…)

viszont amikor az esetleg letiltható egyetértés és a letilthatatlan talányos “legitimate interest” kifejezésekhez érünk, ott kivételesen nem teljesen névtelen entitásokhoz jutunk, hanem cégekhez, melyek tagjai barátságosan mosolyognak ránk és őszintén elmondják, hogy mivel foglalkoznak évtizedek óta:

kemény munkával folyamatosan korszerűsítik eszközeiket, hogy viharosan fejlődő eszközeinkre – néha igen transzparens módon – kis programokat helyezzenek el adatgyűjtés céljából, nagyon büszkék erre

csinálok egy kis videót, ha sikerül, bemutatja merre kalandoztam:
nekem – ha nem is meglepetés – , de azért felrázó volt:

https://youtu.be/dBTKrJ91np0

és hogy mire megy a pénz a palotákon kívül?
nem titok: 4 543 180 megtekintés 2023. ápr. 15.:

https://www.youtube.com/watch?v=UKkUBGtVci8

az igazság ismerete és a teljesség igénye nélkül…