ÉRDEKVÉDŐ KLUB

UNDER CONSTRUCTION

MEGVÉDJÜK ÉRDEKEIDET!

Azt védjük,
– aki kéri
– akit sérelem ért
– akinek – szerintünk is – igaza van
– akit meg tudunk védeni
– aki rászorul

A klubalapító Új Előadóművészeti Alapítvány – mint neve és több évtizedes tevékenysége is mutatja – az előadóművészetek terén vállalt feladatokat, itt ismerik, ebben a körben szerzett tapasztalatokat. Várhatólag e körből lesz a legtöbb érdeklődő, de más művészeket és a művészetek, általában a kultúra körül tevékeny kollégáink jelentkezésére is számítunk.

Mindenkit érhet és ér is sérelem, de van, aki valamilyen okból különösen védtelen – mert tapasztalatlanabb ilyen ügyekben, mert bevándorló, mert kivándorló, mert kisebbségi, mert nincs pénze, hogy visszaszerezze a pénzét, mert védtelenebb másoknál, mert érzékenyebb, sérülékenyebb, túl nagy a sérelem, túl hatalmas az ellenfél …

Magánszemély vagy?
Intézményt képviselsz?
Így is úgy is…

JELENTKEZZ!

KIK VÉDIK ÉRDEKEINKET?

Szakemberek!

Jogászok, ügyvédek, jogvédők, segítők… akik ismerik a jogsértőket, a jogszabályokat és a joggyakorlatot, megértik és tudnak tenni a sérelem ellen.

A képesség, képzettség, tájékozottság, csak az egyik fele a sikernek: a másik fele a motiváció, a bátorság, az igazságérzet, az empátia, a hitelesség.

EGY ÜGY MENETE

megismerjük az érdekvédelem kérőt
megismerjük az ügyét
megértjük az ügyet és a lehetőségeinket

A/
– szerintünk nincs igaza
– szerintünk is igaza van, de nem tudjuk megvédeni
elmagyarázzuk miért látjuk így, elgondolkozunk milyen cselekvési utak nyílnak

B/
– igaza is van és meg is tudjuk védeni
stratégiát, taktikát alakítunk ki
elfogadás esetén együttműködési szerződést kötünk egyedi feltételekkel
megbízást kapunk a képviseletre
nyerünk

ELÉGTÉTEL

Fontosabb, mint a pénz!
– megerősít minket, bátorít, hogy ne keveredjünk méltatlan helyzetekbe
– arra inti a gyanútalan vagy a gyanús jogtiprókat, érdeksértőket, hogy empatikusabbak, előrelátóbbak de legalább óvatosabbak legyenek

NYILVÁNOSSÁG

Az együttműködési szerződés része, hogy az adott ügy érintettjei, válallják-e, s ha igen, milyen mértékben, milyen feltételekkel az egyedi ügyön túlmutató céllal a transzparenciát, a nyilvánosságot.

Ismerősöm pl. a (2023-ban Magyarországon) történtek után megfogadta, hogy – bár nehéz volt feldolgozni – vállalni fogja a nyilvánosságot, hogy ilyen “mással ne fordulhasson elő”, pedig ugye’ állítólag világosan megmondta előre a két jelenlévő büntetésvégrehajtási munkatárs, hogy ne sokat hepciáskodjon és ne készüljön bosszúra, mert itt nincs kamera, esélytelen, hogy bizonyítani tudja, mi történt. Tették ezt még mielőtt addig verték a vádliját, amíg hajlandó volt letérdelni, ami persze elősegítette, hogy utána megerőszakolják. Javasolták, azt is, hogy ne kérjen orvosi látleletet, de ezt utóbb már nem fogadta meg. Végül kiszabadult és az eredeti ügyben ártatlansága és az itt említett ügyben sértettsége bizonyítást nyert. Utólag ! És vállalni fogja a nyilvánosságot. Ha a nyilvánosság vállalja majd az esetét. Drasztikus a történet,…

… nekünk – remélem – sokkal egyszerűbb ügyeinek lesznek: pl. jellemzően szerződésszegések: nem teljesített vagy késedelmesen kifizetett támogatások, ki nem írt vagy késedelmesen kiírt pályázatok, a kuratórium véleményének figyelmen kívül hagyásával született döntések, bankok, légitársaságok, telefonszolgáltatók stb. állami hatóságok megalázó érdeksértő, jogsértő eljárásai, alkotmányellenes törvények, rendeletek, tisztességtelen eljárások…

PÉNZ

Pénzt senki nem fizet és nem kap , amíg az ügy le nem zárul.
A szakemberek teljesen önkéntesként dolgoznak az ügyön vagy az alapítvány szerény költségtérítést ad az ügy lezárásáig.
Ha nyerünk – és azért vágunk bele, hogy nyerjünk – előre megállapodunk, hogy
– a sértett
– a szakemberek
– az alapítvány
ki milyen arányban részesül a “bevételből”:

Cél, hogy a lehetséges mértékben
– a sértett megfelelő elégtételt és kárpótlást kapjon,
– a kártérítés fedezze az ügyvédi költségeket
– az alapítvány elkülönített jogsegély alapot képezzen

továbbá cél, hogy ne csak az egyedi ügy rendeződjön, hanem nyilvánossá váljon hogy
– a jogsértők

az e tanulságok nyilvánosságra jussanak (esettanulmány), precedensként akadályozzák hasonló helyzetek kialakulását, visszatartsák az elkövetőket, bátorítsák a potenciális sértetteket, hogy időben elhárítsák a veszélyt
– elkülönített alapot létesítünk, hogy a tevékenység egy szép napon önfenntartóvá váljon.

ÉRDEK? JOG? IGAZSÁG?

Jó esetben a három halmaz egybevág.

Angelus Iván
budapest@tanc.org.hu